Kaip išmokti atskirti kur yra šiaurė?

Tai galima padaryti įvairiais būdais, jei neturite kompaso. Net jei ir turite, jo rodyklė rodys ne visai į šiaurės ašigalį, bet į magnetinį šiaurės ašigalį, kuris gali ir nelabai sutapti su šiaure, priklausomai nuo to, kokioje pasaulio vietoje esate, o kur dar visokios magnetinės anomalijos.

1. Šešėlio metodas

 1. Įsmeikite į žemę pagaliuką, kad galėtumėte matyti jo šešėlį. Arba naudokite kokio jau stovinčio daikto šešėlį, pvz., medžio, svarbiausia, kad šešėlis kristų ant lygios vietos, kur nėra krūmų.
 2. Pažymėkite šešėlio galiuką kokiu nors smulkiu daiktu, pvz., akmenuku, arba įbrėžimu žemėje. Padarykite tą žymėjimą kiek galima mažesnį, bet taip, kad vėliau atpažintumėt tą žymę.
 3. Palaukite 10-15 minučių. Šešėlio galiukas pajudės kreiva linija iš rytų į vakarus.
 4. Naująją šešėlio galiuko padėtį pažymėkite kitu akmenuku arba įbrėžimu. Jis greičiausiai bus pajudėjęs tik nedidelį atstumą.
 5. Tarp tų dviejų žymių nubrėžkite tiesią liniją. Tai bus apytikrė rytų-vakarų kryptis.
 6. Atsistokite taip, kad jūsų pirma žymė (vakarai) būtų kairėje, o antra (rytai) – dešinėje. Dabar jūs būsite atsisukusi beveik tiksliai į šiaurę. Šis metodas pagrįstas tuo, kad Saulė juda per dangų iš vakarų į rytus.

2. Orientavimasis pagal žvaigždes: Šiaurės pusrutulis

 1. Susiraskite Šiaurinę žvaigždę. Tai yra pati galinė Mažųjų Grįžulo Ratų ienos žvaigždė. Jeigu nežinote kur tai yra, susiraskite Didžiuosius Grįžulo Ratus. Dvi užpakalinės jo žvaigždės sudaro tiesią liniją, kuri „rodo“ į Šiaurinę žvaigždę. Galite surasti Kasiopėjos žvaigždyną (W raidės formos), kuri yra visuomet priešingoje pusėje negu Didieji Grįžulo Ratai. Šiaurinė žvaigždė yra per vidurį tarp Kasiopėjos ir Didžiųjų Grįžulo Ratų.
 2. Nubrėžkite įsivaizduojamą liniją nuo Šiaurinės žvaigždės iki žemės. Ši kryptis yra šiaurė, ir jeigu toje vietoje pamatysite kokį ryškesnį objektą, eikite link jo.

3. Orientavimasis pagal žvaigždes: Pietų pusrutulis

 1. Susiraskite Pietų Kryžiaus žvaigždyną. Pietų pusrutulyje Šiaurinė žvaigždė yra nematoma, ir nėra tokios žvaigždės, kuri rodytų šiaurę arba pietus, bet galite naudoti Pietų Kryžių. Jį sudaro penkios žvaigždės, o keturios ryškiausios sudaro kryžių. Tas žvaigždynas labai gerai išsiskiriantis danguje, tai pamačiusi žinosite, kur jis 🙂
 2. Suraskite dvi žvaigždes, kurios sudaro ilgąją Pietų Kryžiaus ašį. Šios žvaigždės sudaro liniją, kuri „rodo“ į įsivaizduojamą tašką danguje, esantį virš Pietų ašigalio. Įsivaizduojamą liniją tarp tų žvaigždžių pratęskite penkis kartus.
 3. Nuo šio taško iki žemės nubrėžkite įsivaizduojamą liniją ir pabandykite įsidėmėti kokį nors objektą toje vietoje. Kadangi tai yra tikrieji pietūs, šiaurė yra tiksliai priešingoje pusėje.

4. Orientavimasis pagal žvaigždes: pusiaujas

 1. Oriono (Šienpjovių) žvaigždynas matomas abiejuose pusrutuliuose, priklausomai nuo metų laiko. O pusiaujyje jis matomas visada.
 2. Ieškokite Oriono juostos. Orionas turi keletą išsiskiriančių žvaigždžių. „Juosta“ (3 žvaigždės vienoje eilėje) driekiasi iš rytų į vakarus. Prie jos dar yra prikabintas „kardas“.
 3. Nuo kardo per vidurinę juostos žvaigždę suprojektuokite liniją. Tai yra šiaurės kryptis.
 4. Orionas yra skersai pusiaujo: Juosta teka rytuose, o leidžiasi vakaruose.

5. Tikslesnis šešėlio metodas

 1. Įsmeikite pagaliuką kiek galima tiesiau ir pažymėkite šešėlio galiuką, kaip jau minėta. Pirmą žymėjimą atlikite ryte, mažiausiai valandą prieš vidurdienį.
 2. Suraskite kokį daiktą arba virvelę to paties ilgio, kaip šešėlis.
 3. Kas 10-20 minučių matuokite šešėlio ilgį. Šešėlis priešpiet mažės, o popiet didės.
 4. Kai šešėlis pradės didėti, matuokite jo ilgį. Naudokite virvelę arba daiktą, kurį naudojote pradiniam šešėlio ilgiui matuoti. Kai šešėlis padidės iki lygiai to paties dydžio kaip virvelė (ir kaip jūsų pirmas matavimas), pažymėkite tą tašką.
 5. Nubrėžkite liniją, jungiančią pirmą ir paskutinį taškus, kaip minėta anksčiau. tai vėlgi bus rytų-vakarų kryptis, ir jeigu atsistosite taip, kad pirma žymė bus kairėje, o antra dešinėje, žiūrėsite tiesiai į šiaurę.

6. Laikrodžio metodas: Šiaurės pusrutulis

 1. Raskite tiksliai nustatytą analoginį laikrodį (su valandine ir minutine rodyklėmis). Padėkite jį ant lygaus paviršiaus, pvz., žemės, arba laikykite rankoje horizontaliai.
 2. Valandinę rodyklę nukreipkite į Saulę.
 3. Perpjaukit (t.y. raskit centrinį tašką) kampą tarp valandinės rodyklės ir dvyliktos valandos žymės (numerio 12). Centras tarp valandinės rodyklės ir 12 val. žymės yra šiaurės-pietų linija. Jei nežinote kurioje pusėje pietūs, o kurioje šiaurė, prisiminkite, kad nesvarbu kur esate, bet Saulė visuomet teka rytuose, o leidžiasi vakaruose. Šiaurės pusrutulyje Saulė vidurdienį būna pietuose. Jeigu jūsų laikrodis nustatytas pagal vasaros laiką, tada kampą dalinkite tarp valandinės rodyklės ir pirmos valandos žymės.

7. Laikrodžio metodas: Pietų pusrutulis

 1. Naudokite laikrodį kaip aprašyta, tik į Saulę atkreipkit 12-tos valandos žymę (skaičių 12). Jeigu laikrodis rodo vasaros laiką, tada atsukite pirmos valandos žymę.
 2. Padalinkite perpus kampą tarp dvyliktos (arba pirmos) valandos žymės ir valandinės rodyklės, kad rastumėte šiaurės-pietų liniją. Vėlgi prisiminkite, kad Saulė visada teka rytuose ir leidžiasi vakaruose, tik Pietų pusrutulyje Saulė vidurdienį būna šiaurėje.

8. Saulės judėjimas

 1. Supraskite, kaip juda Saulė. Prisiminkite, kad ji teka rytuose ir leidžiasi vakaruose. O tarp jų Saulė nubrėžia lanką į pietų pusę Šiaurės pusrutulyje, o Pietų pusrutulyje – į šiaurės pusę. Tai reiškia, kad labai anksti ryte (tuoj po saulėtekio) Saulė bus daugmaž rytuose, o vėlai vakare (prieš pat saulėlydį) – beveik vakaruose. Saulės judėjimas įvairuoja priklausomai nuo metų laikų, ypač toli nuo pusiaujo. Pvz., vasarą saulėlydis ir saulėtekis atsidurs toliau nuo pusiaujo (Šiaurės pusrutulyje labiau į šiaurę, o Pietų – labiau į pietus), o žiemą jie bus arčiau pusiaujo. Saulė tekės tiksliai rytuose ir leisis tiksliai vakaruose tik per pavasario ir rudens lygiadienius. Todėl geriausia Saulės judėjimą maždaug žinoti iš anksto. Tam gali pasitarnauti šis įrankis: http://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php. Ypač stenkitės žinoti Saulės judėjimo formą per saulėgrįžas, taip pat apytikslį Saulės tekėjimo ir leidimosi laiką per tas saulėgrįžas (ilgiausią ir trumpiausią metų dieną).
 2. Raskite šiaurę, remdamiesi Saulės kryptimi. Jeigu nustatote, kad Saulė yra rytuose (anksti ryte) šiaurė bus už maždaug ketvirčio apsisukimo prieš laikrodžio rodyklę. Jei Saulė vakaruose, tada šiaurė bus už ketvirčio apsisukimo pagal laikrodžio rodyklę. Jeigu pietuose, tada šiaurė bus tiesiai priešingoje pusėje. Apie 12-tą dienos (priklausomai nuo to, ar laikas vasaros, ar žiemos ir jūsų padėties laiko juostoje), Saulė bus pietuose Šiaurės pusrutulyje ir šiaurėje Pietų pusrutulyje.

Įvertinkite šį įrašą:

Vidutinis įvertinimas 0 / 5. Vertintojų: 0

Kol kas įvertinimų nėra.