Interviu su Artūru Tukleriu: „Nuo teisininko atliekamų veiksmų neretai priklauso kitų asmenų ateitis, gerovė“

Pristatome interviu su teisininku Artūru Tukleriu, šiuo metu studijuojančiu paskutiniame teisės magistro kurse bei dirbančiu ILAW teisininkų firmoje. Artūras papasakos, kaip rasti gerą teisės specialistą ir kokių savybių reikia norint tapti puikiu šios srities atstovu.

Teisininkas patars, ką daryti, jei darbuotojas buvo neteisingai atleistas iš darbo, kur ieškoti nemokamos teisinės pagalbos bei ką daryti darbdaviui norint atleisti prastai dirbantį darbuotoją. Artūras atskleis, kokio miesto neiškeistų į jokius pinigus ir kokiu istoriniu herojumi norėtų tapti.

Teisės studijos nėra lengvas riešutėlis įkandamas kiekvienam?

Teisingai pastebėjote, jog teisės studijos nėra lengvos. Tiek teisės studijos, tiek pats teisininko darbas yra labai intensyvaus pobūdžio ir reikalauja nuolatinio mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo bei didelių vidinių resursų. Ne vienas mano draugas ar pažįstamas arba metė teisės studijas, arba baigęs universitetą nusprendė užsiimti visai su teise nesusijusia veikla vien dėl tų priežasčių, kad pirmiausia sprendimą studijuoti teisę priėmė atsižvelgdamas ne į savo vidinius troškimus, bet į galimybę studijuoti nemokamai, tačiau vėliau suprato, kad studijos yra per sudėtingos arba teisininko darbas tiesiog yra ne jam. Manau, jog kiekvienas, priimdamas sprendimą studijuoti teisę, turėtų rimtai tai apsvarstyti ir šį sprendimą pagrįsti ne vien tik puikiais valstybinių egzaminų pažymių rezultatais ar galimybe studijuoti nemokamai.

Deja, ne visi jaunuoliai žino, ką nori studijuoti po mokyklos baigimo.

Pastebiu, jog moksleiviai, rinkdamiesi ką studijuoti, neretai neatsižvelgia į tai, ko iš tikro nori. Žinoma, dažnai jaunas žmogus nežino, ką nori veikti gyvenime, todėl sprendimą ką studijuoti priima atsižvelgdamas tik į išlaikytų valstybinių egzaminų pažymius, į visuomenėje vyraujantį profesijos patrauklumą, draugų ar giminaičių įtaką bei apskritai galimybę studijuoti nemokamai.

Kodėl pasirinkote tapti šios srities specialistu?

Pasirinkimą rinktis teisės studijas ir tapti šios srities specialistu lėmė visuma aplinkybių. Mokykloje man puikiai sekėsi istorija, literatūra, taip pat papildomai domėjausi psichologija, filosofija bei administracinės ir baudžiamosios teisės šakomis. Iš esmės man patiko tirti visuomeninius reiškinius, santykius tarp žmonių, analizuoti įvairaus pobūdžio socialines problemas, todėl norėjau, kad mano darbas būtų susijęs su tam tikra analitine, tiriamąja veikla bei bendravimu su žmonėmis. Taip pat norėjosi, kad pasirinkta specialybė būtų ne tik kaip pragyvenimo šaltinis, bet tuo pačiu ugdytų mane kaip asmenybę, plėstų mąstymą ir apskritai būtų naudinga visose gyvenimo srityse, todėl teisininko profesija domino tiek, kaip perspektyvi, respektabili ir paklausi profesija, tiek kaip ta sritis, kurioje galiu atsiskleisti ir tobulinti savo asmenines savybes. Pasirinkimui taip pat įtakos turėjo tai, kad apie teisės studijas ir teisininko profesiją kalbėjausi su studijuojančiais teisę bei jau praktikuojančiais teisininkais, advokatais ir prokurorais. Taigi pasirinkimas studijuoti teisę buvo dėsningas ir apsvarstytas sprendimas.

Minėjote, kad teisės studijos tikrai sudėtingos, ką patartumėte būsimiesiems teisės studentams?

Studijuojantiems teisę patarčiau kuo anksčiau pradėti atlikinėti teisinę praktiką. Anksčiau pradėtas teisinis darbas ne tik padeda lengviau suprasti universitete dėstomus dalykus, tačiau tuo pačiu padidina asmens konkurencingumą rinkoje.

Kuo skiriasi teisės studijos nuo teisininko darbo?

Universitete siekiama išmokyti studentą ne tik būsimam teisininkui– praktikui būtinų gebėjimų, t.y. gebėti teisiškai kvalifikuoti faktines aplinkybes, vertinti teisės pažeidimus, analizuoti įstatymus ir kitus šaltinius, aiškinti teisės normas bei jas tinkamai taikyti, analizuoti praktiką, rengti dokumentų projektus, teikti išvadas bei konsultacijas, bet tuo pačiu studijose studentui įdiegiamas ir mokslinis supratimas, kaip kad gebėjimas taikyti mokslinius metodus, nagrinėti mokslines problemas, atlikti mokslinius tyrimus, rašyti mokslinius darbus ir panašiai.

Reikėtų paminėti tai, kad teisė yra labai plati sritis, yra daug skirtingų teisės šakų, o taikomų teisės aktų tikslaus skaičiaus apskritai nebūtų įmanoma pasakyti. Dėl šios priežasties, teisės studijų pagrindinis uždavinys nėra privertimas mintinai išmokti ir atkartoti kodeksus, įstatymus, kitus teisės aktus, o studentui siekiama įdiegti teisinį suvokimą, gebėjimą teisiškai mąstyti, reikšti mintis, tinkamai aiškinti teisės normas ir suteikti esmines teisines žinias. Kita vertus, darbe šios žinios ne tik yra gilinamos, plečiamos ir tobulinamos, tačiau jos tiesiogiai taikomos konkrečiose situacijose.

Kuo skiriasi teisininko rizika, kai situacija sumodeliuojama universitete ir dirbant įmonėje?

Universitete savo žiniomis rizikuojama tik pažymiu ir iš esmės tik savimi, o darbe nuo teisininko atliekamų veiksmų neretai priklauso kitų asmenų ateitis, gerovė. Nors tiek studijose, tiek darbe yra atliekama teisės normų analizė, vertinimas, aiškinimas, taikymas ir taip toliau, tačiau iki šio proceso būtina atlikti nemažai kitų veiksmų, susijusių su tinkamu situacijos ir bylos faktinių aplinkybių išsiaiškinimu, t.y. reikia tinkamai išgauti visą reikalingą informaciją bei turinčius reikšmės duomenis iš kliento ar kitų trečiųjų asmenų, nuodugniai išnagrinėti visą esančią medžiagą, nusistatyti faktines aplinkybes, pasirinkti veikimo strategiją. Teisės taikymas priklauso nuo konkrečių faktinių aplinkybių, o faktines aplinkybes reikia atskleisti, jas įrodyti. Jeigu neįrodysime, jog tam tikra faktinė situacija realiai egzistuoja, neįmanoma tokiai neįrodytai situacijai taikyti ir norimos teisės. Studijuojant universitete tokių dalykų, kaip įrodymų rinkimo, strategijos pasirinkimo ir planavimo, faktinių bylos aplinkybių atskleidimo ar jų nuginčijimo, bendravimo su klientais ypatumų ir kitų iš esmės praktinių dalykų sunku išmokti, nes universitete didesnis dėmesys skiriamas teorinėms žinioms įdiegti, pačiam teisiniam suvokimui išugdyti.

Kokių būdo savybių būtinai reikia, norint tapti geru šios srities specialistu?

Siekiant išsiaiškinti, kokių būdo savybių reikia, manau būtina atsižvelgti į tai, kokioje srityje teisininkas specializuojasi, kokias funkcijas atlieka ir koks yra jo darbo pobūdis. Pavyzdžiui, vienokių būdo savybių reikėtų tokiam teisininkui, kuris dirba su baudžiamosiomis bylomis, tiesiogiai dalyvauja tiriant nusikalstamas veikas, kitokių reikėtų tam, kuris tik rengia procesinius ir kitokio pobūdžio dokumentus, tačiau tiesiogiai nebendrauja su klientais, o dar kitokių reikia tam teisininkui, kuris yra derybininkas, mediatorius ar daugiausiai atstovauja klientą teisme ir panašiai.

Nepaisant to, bet kuris žmogus, kuris siekia tapti geru teisininku, pirmiausia privalo būti darbštus, žingeidus, kruopštus, rūpestingas, atsakingas, pastabus bei atidus. Geras teisininkas ypač privalo pasižymėti puikiomis analitinėmis savybėmis, būti aktyvus, lankstus, komunikabilus, dalykiškas, padorus ir mandagus. Taip pat manau, jog geram teisininkui būdingas kritiškas bei platesnis out of the box mąstymas, kūrybiškumas, empatiškumas, puikūs bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimai. Geras teisininkas privalo būti pasitikintis savimi, gebėti logiškai ir argumentuotai dėstyti mintis, mokėti įtikinti savo teiginių teisingumu. Bet svarbiausia, geras teisininkas yra pasitikintis savimi, drąsus, sąžiningas, išmintingas ir teisingas.

Jūsų viena iš specializacijų yra darbo teisė. Kodėl būtent darbo?

Pirmiausia, darbo teisė man ne tik puikiai sekėsi, tačiau buvo įdomi bei pasirodė perspektyvi teisės šaka. Kiekviena teisės šaka turi savo specifiką ir ypatumus. Darbo teisėje pagrindiniai teisinio santykio subjektai yra darbdavys ir darbuotojas. Darbe žmogus praleidžia didelę dalį savo gyvenimo laiko, o su darbu susijusios išmokos žmogui neretai būna pagrindinis pragyvenimo šaltinis. Būtent tai, kad didžioji dauguma žmonių dirba, o darbas yra labai reikšminga kiekvieno žmogaus gyvenimo sritis, automatiškai užprogramuoja, kad neišvengiamai kyla konfliktai tarp skirtingus interesus darbo procese turinčių darbo sutarties šalių ir šiems ginčams išspręsti neretai reikia specifinių teisinių žinių. Supratau, jog jeigu būsiu geras šios srities specialistas, darbo šioje srityje neturėtų trūkti.

Įvertinkite šį įrašą:

Vidutinis įvertinimas 0 / 5. Vertintojų: 0

Kol kas įvertinimų nėra.