Kokiais būdais galima išnaikinti širšių lizdus?

Tikrai nemalonu turėti šalia namų širšių lizdą, ypač jei turite mažų vaikų arba kas nors iš šeimos yra alergiškas širšių įgėlimams. Bet nesijaudinkite – yra keli veiksmingi būdai naikinti širšėms, atsikratyti lizdo ir pasirūpinti, kad kitais metais jos nebesugrįžtų.

1. Planavimas ir saugumas

 1. Įsitikinkite, kad nesate alergiška širšių įgėlimams. Jeigu to nežinote, būtų gera mintis pasidaryti alergijos testą pas gydytoją. Jei testas patvirtins, kad nesate alergiška, tada galite tvarkytis su širšių lizdu pati. O jeigu vis dėlto esate alergiška, paprašykite ko nors kito, kad tai padarytų.
 2. Sužinokite, kokia širšių rūšis šalia jūsų gyvena. Prieš naikinant lizdą geriausia yra sužinoti vapsvų rūšį, nes tada žinosite, kaip geriausiai tą padaryti. Čia yra tokie padrindinai vapsvų tipai:
 • Popierinės vapsvos: jos yra pailgos ir turi ilgas kojas, palyginti su kitomis vapsvų rūšimis. Jos stato didelius ir aiškius lizdus, kur gerai matosi koriai. Jų lizdai dažnai būna lyginami su apverstu skėčiu ir paprastai būna statomi pastogėse, pvz., po stogo kraigu arba atviro vamzdžio gale. Jos puola tik tada, kai jaučia grėsmę, bet jų įgėlimas yra skausmingas ir potencialiai pavojingas.
 • Paprastosios ir geltonosios vapsvos. Jos turi storas juodas antenas ir trumpesnes kojas (palyginti su popierinėmis vapsvomis). Jos stato lizdus, panašius į popierinius ir pridengtus, ir teikia pirmenybę uždaroms erdvėms, tokioms kaip sienų nišos ir urvai žemėje. Jos gali būti labai piktos, gelti daug kartų ir pulti spiečiais.
 • Širšuolai yra didžiausi iš socialių širšių. Jie yra rudi su oranžinėmis žymėmis. Širšuolai stato popierinius lizdus, dažnai medžių drevėse ir sienų ertmėse.

3. Dėvėkite apsauginius drabužius. Net jei ir nesate alergiška, įgėlimai gali būti skausmingi.

 • Vilkėkite ilgus džinsus, kojines ir batus, megztinį su kapišonu ir pirštines.
 • Taip pat turėtumėte ant apatinės veido dalies užsivynioti šaliką ir nešioti apsauginius arba slidininko akinius.
 • Jei naudojate purškiamus pesticidus, vilkitės senus drabužius, nes purškalas gali įsigerti į audinį. Po to drabužius iškart reikia išskalbti arba išmesti lauk.

4. Niekada nestovėkite ant kopėčių, kad pasiektumėte širšių lizdą. Jei stovėsite ant kopėčių ir jus užpuls širšių spiečius, galite nugriūti ir susižeisti. Jei lizdas yra aukštai, geriau kviestis profesionalų vapsvų naikintoją arba naudotis dūmų metodu (aprašytu žemiau). Bandykite pati atsikratyti vapsvomis tik tuo atveju, jeigu jos lengvai pasiekiamos. 5. Jei naudositės pesticidais, žiūrėkite, kad arti nebūtų nei vaikų, nei naminių gyvūnų. Reikia, kad niekas 24 Valandų laikotarpyje neitų artyn, ypač vaikai ir gyvūnai. Pesticidai, naudojami širšių naikinimui, yra ypač stiprūs ir nuodingi. Be to, svarbu surinkti ir išmesti visas negyvas širšes, kurias tik randate, kitaip jas gali suėsti jūsų šuo, katinas ar koks laukinis gyvūnas ir apsinuodyti. 6. Naikinkite širšes kuo ankstyvesniu metų laiku. Tai gali turėti didelės įtakos jūsų sėkmei. Tam yra naudinga žinoti šį tą apie širšių gyvenimą.

 • Ankstyvą pavasarį širšių motinėlė (peržiemojusi) išsirenka vietą lizdui ir pastato mažą pastatėlį, kad išperėtų širšes darbininkes. Kai jos išsirita, tada dirba be paliovos, kad saugotų motinėlę ir plėstų lizdą.
 • Širšių kolonija visą pavasarį ir vasarą pastoviai auga, kol vėlyvą rugpjūtį pasiekia didžiausią skaičių. Tuo metu geltonųjų vapsvų kolonija gali siekti iki 2000 vapsvų.
 • Be to, vėlyvą vasarą išsiperi paskutinė širšių vada. Joje būna širšinų ir kitų metų motinėlių, todėl kolonija labai stropiai juos saugo ir pasidaro dar piktesnė visiems, kurie tik prisiartina prie lizdo.
 • Dėl šių priežasčių kuo anksčiau naikinsite širšes, tuo geriau, nes širšių bus mažiau ir jos ne tokios piktos. Be to, jei pasiseks nužudyti motinėlę, nereikės jaudintis, kad kitąmet lizde vėl bus širšių.

7. Naikinkite vapsvas naktį. Tada vapsvos yra mažiau aktyvios, todėl jų reakcija lėtesnė ir jos ne tokios agresyvios. Apšvietimui nenaudokite paprasto žibintuvėlio, nes jis pritrauks vapsvas. Geriau naudokite raudoną šviesą. Arba naikinkite širšes ankstų rytą, kai jos dar nebūna aktyvios. 8. Susidarykite evakuacijos planą. Kai išpurkštie lizdą, širšės gali kaipmat jus užpulti – todėl, jei taip nutiks, jums reikės kuo greičiau sprukti. Susigalvokite, kur galėtumėte pasislėpti., taip pat žiūrėkite, kad pakeliui nebūtų jokių kliūčių, tokių kaip vaikų žaislai arba sodo įranga. 9. Pasvarstykite, ar nereikėtų iškviesti širšių naikintojų. Kai kuriose situacijose širšių lizdų naikinimą geriausia patikėti profesionalams. Ypač jei lizdas yra sunkiai pasiekiamoje vietoje, pvz., sienos viduje, palėpėje arba po betono bloku, taip pat jei esate alergiškas įgėlimams. 10. Dar pasvarstykite, ar nevertėtų palikti lizdo ramybėje. Jei jis pakankamai toli nuo jūsų namų, kad nekeltų reikšmingos grėsmės, geriau jo nenaikinti, ypač jei jis priklauso mažiau agresyviai rūšiai, pvz., popierinei vapsvai. Širšės yra svarbi ekosistemos dalis, nes jos apdulkina augalus ir suėda kitus sodo kenkėjus, pvz., vikšrus. Jei atrandate, kad lizdas yra ne širšių, o bičių, nenaikinkite jo. Geriau išsikvieskite kokį bitininką – jis mielai atvažiuos ir surinks spiečių, arba už dyką, arba už nedidelį užmokestį.

2. Lizdo naikinimas 

 1. Naudokite purškiamus pesticidus. Pirkite skirtus specialiai vapsvoms naikinti. Pesticidai skruzdėlėms ir šiaip smulkiems vabzdžiams gali būti per silpni. Vilkėkite tinkamus apsauginius drabužius, taikykite į apatinę lizdo skylę. Purkškite apie 10-15 sekundžių (arba pagal instrukcijas), tada greitai bėkite šalin. Palaukite per naktį, kol purškiklis suveiks. Kitą dieną iš toli apžiūrėkite lizdą. Jei pastebite kokį nors judėjimą lizde, viską pakartokite. Kai judėjimas dings ir dauguma širšių bus negyvos, tada bus saugu numušti lizdą lazda. Iškart išmeskite ir sudaužytą lizdą, ir negyvas širšes.
 2. Naudokite insekticidų miltelius. Jei lizdas yra žemėje, tokie insekticidai yra veiksmingesni negu purškiami, kurie negali pasiekti lizdo giliai. Įsigykite insekticido miltelių ir atmatuokite apie 1/4 puodelio (išmetamo plastikinio). Naktį arba ankstyvą rytą įberkite miltelių į urvą, vilkėdama apsauginius drabužius. Tada greitai pasitraukite. Lizdo neuždenkite – tegul širšės laisvai įskrenda ir išskrenda. Kai jos eis pro angą, jų kojos ir sparnai pasidengs milteliais, kuriuos jos išnešios iki lizdo gelmių, užkrėsdamos kitas širšes. Širšės turėtų išstipti per dieną ar dvi. Jeigu ne, viską pakartokite.
 3. Naudokite indų ploviklį. Jei nesate pesticidų gerbėja, paprastas vandeninis indų ploviklio tirpalas gali efektyviai naikinti širšes, nes jis padengia jų sparnus ir jos nebegali skraidyti.
 • Paruoškite indų ploviklio tirpalą – išmaišykite nemažą jo kiekį (apie 1/4 puodelio) litre karšto vandens.
 • Jei naikinate kabantį lizdą, supilkite tirpalą į purkštuvą, tada 10-15 sek. purkškite jį į lizdo angą.
 • Jei naikinate lizdą žemėje, tiesiog supilkite tirpalą į įėjimą, tada greitai dinkite.
 • Nors ploviklio ir vandens mišinys yra labai veiksmingas, gali tekti tą procesą pakartoti keletą kartų, nes muiluotas vanduo turi tiesiogiai kontaktuoti su širše, kad ją nužudytų.

4. Naudokite siurblį. Dar natūralesnis metodas – tai didelis siurblys su pakankamo ilgio žarna, kad pasiektų lizdą. Žiūrėkite, kad siurblio išėjimas turėtų kokią uždangą ar tinklelį, pro kurį vapsvos nepaspruktų.

 • Įpilkite į siurblį 2.5-5 cm muiluoto vandens – jis nužudys širšes vos patekusias į vidų. Po to atkiškite vamzdį į lizdo angą, įjunkite jį ir siurbliuokite tol, kol matysite, kad kažkas iš ten siurbiasi.
 • Tai gali trukti kelias valandas ir kelti daug triukšmo, todėl geriausia iš anksto perspėti kaimynus.
 • Kai nebematysite jokio judėjimo prie lizdo, išjunkite siurblį ir greitai užkiškite jo antgalį skuduru. Palikite siurblį kelioms valandoms. Kai nebegirdėsite ten jokio zyzimo ir dūzgimo, galėsite jį atidaryti ir išmesti lauk visą turinį.

5. Naudokite dūmus. Tiesiai po lizdu užkurkite nedidelį laužą arba kepsninę. Dūmai uždusins širšes ir privers jas palikti lizdą. Palikite dūmus kilti valandą ar dvi, o kai pamatysite, kad lizdas tuščias, galėsite užkurti ugnį ir numušti lizdą lazda. Galite laikyti po ranka purškiklį su muiluotu vandeniu, jei dar būtų likę kelios širšės. Bet toks metodas tinka tik kabantiems lizdams ant medžių šakų ir kitų atvirų vietų. 6. Vanduo. Laisvai kabantį lzdą galima tiesiog paskandinti, turint medžiaginį maišą ir kibirą su vandeniu.

 • Vilkėdami apsauginius drabužius, padėkite po lizdu kibirą su vandeniu. Paimkite didelį brezentinį maišą, be jokių skylių.
 • Greitai ir atsargiai užvožkite lizdą maišu ir gerai užriškite jį virvele. Tada patraukite lizdą nuo šakos.
 • Įmeskite maišą į kibirą su vandeniu ir uždėkite ant jo sunkų akmenį, kad liktų po vandeniu.
 • Palikite maišą vandenyje per naktį, o ryte visos širšės jau bus prigėrusios.

3. Kaip išvengti vapsvų sugrįžimo

 1. Užtaisykite įėjimus. Žiemą gerai apžiūrėkite namo išorę ir žiūrėkite, pro kur galėtų įskristi širšės – pvz., atšokusias dailylentes, neužtaisytus plyšius ir įtrūkimus. Tai puikios vietos širšių lizdams.
 2. Žiemą numuškite tuščius lizdus. Nors širšės į naudotus lizdus nesugrįžta, kai kurios vapsvų rūšys stato naujus lizdus ant senų.
 3. Gerai uždarykite šiukšlių konteinerius. Širšes traukia seno maisto kvapas. Taip pat visas šiukšliadėžes reikėtų reguliariai valyti, kad ten neliktų jokių maisto likučių.
 4. Būkite atsargūs su vaismedžiais. Vaismedžiai, ypač nukritę ir pūvantys vaisiai labai traukia širšes ir bites, todėl gerai pagalvokite prieš juos sodindami šalia namų. Jei vaismedžiai pas jus jau auga, reguliariai nuskinkite prinokusius vaisius ir surinkite visus nukritusius.
 5. Pakabinkite netikrus lizdus. Vapsvos yra labai teritoriniai gyvūnai ir nestatys lizdų šalia jau esančių. Todėl geras būdas jų išvengti – tai pakabinti vieną kitą netikrą lizdą. Jų galima nusipirkti, bet galite tiesiog pakabinti rudą popierinį maišelį!

Įvertinkite šį įrašą:

Vidutinis įvertinimas 3.9 / 5. Vertintojų: 15

Kol kas įvertinimų nėra.