Ar gresia baudžiamoji atsakomybė iškėlus Rusijos vėliavą Lietuvoje?

Priklauso nuo to, kaip ir kur ją iškelsite. Bet kokios užsienio valstybės vėliavą galima iškelti savo nuožiūra, jei laikaisi vėliavų naudojimo principų ir taip, kad nebūtų parodyta nepagarba tai vėliavai. O principai yra tokie: užsienio, ES arba tarptautinių organizacijų vėliavos gali būti iškeliamos kartu su Lietuvos vėliava, jos turi būti maždaug vienodo dydžio ir viename aukštyje. Lietuvos vėliava turi būti dešinėje pusėje.

Užsienio valstybių vėliavos gali nuolat kabėti tik prie arba ant užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų bei jų vadovų rezidencinių pastatų, tarptautinių viešųjų organizacijų atstovybių bei jų vadovų rezidencinių pastatų, kitų Lietuvos Respublikoje teisėtai įsteigtų užsienio valstybių valstybinių įstaigų ir tarptautinių institucijų pastatų, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys nenumato kitaip.

Jeigu šiaip iškelsite kur nors tą Rusijos vėliavą (prie namo ar pan.), galite užsitraukti baudą, jau yra buvęs ne vienas toks atvejis. Už užsienio valstybės vėliavos iškėlimo nustatytos tvarkos pažeidimus gresia įspėjimas arba bauda nuo 8 iki 14 eurų.

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=285095

http://www.infolex.lt/ta/103787:str188-2

Įvertinkite šį įrašą:

Vidutinis įvertinimas 0 / 5. Vertintojų: 0

Kol kas įvertinimų nėra.