Ar gali kompanijos vykdancios renovaciją darbuotojas be šeimininko leidimo eiti į butą ?

Pagal Lietuvos Konstitucijos 24 straipsnį, įeiti į būstą be gyventojo sutikimo neleidžiama, nebent tik teismo sprendimu arba įstatymo nustatyta tvarka tada, kai reikia garantuoti viešąją tvarką, sulaikyti nusikaltėlį, gelbėti žmogaus gyvybę, sveikatą arba turtą. Bet įstatymuose numatyta ir tai, kad būsto savininkas privalo leisti įgaliotiems asmenims remontuoti ar kitaip tvarkyti jo bute ir kitose patalpose esančią bendrojo naudojimo mechaninę, elektros, techninę ir kitokią įrangą (Civilinio kodekso 4.83 straipsnis). Taigi jei renovatoriai jūsų bute tvarkė kokią nors bendro naudojimo įrangą, tada turėjo teisę ten įeiti, bet jeigu jie tvarkė ką nors, kas susijęs tik su jūsų butu – tokiu atveju jiems nebuvo galima įeiti be jūsų sutikimo.

Pagal LR statybos įstatymo 42 straipsnį, viešojo administravimo subjektas, atliekantis statinio naudojimo priežiūrą, turi teisę kartu su statinio techniniu prižiūrėtoju patekti į butus ir kitas gyvenamas patalpas ir apžiūrėti statinio laikančiąsias konstrukcijas, kai statinio apžiūros akte užfiksuotos neleistinos statinio laikančiųjų konstrukcijų deformacijos arba gautas statinio bendraturčių pagrįstas pranešimas, kad dėl statybos darbų bute gali būti susilpnintas statinio mechaninis atsparumas ir pastovumas ir dėl to gali kilti statinio griūties grėsmė. Bet tokiu atveju viešojo administravimo subjekto pareigūnas gali patekti į butą tik su jo gyventojų sutikimu, o atsisakius įleisti – pateikęs teismo nutartį dėl leidimo įeiti į butą. Buto gyventojams turi būti ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas pranešta apie numatytą apžiūros veiklą. Net jeigu jūsų bute ir reikėjo ką nors tokio tikrinti, kiek suprantu, privačios kompanijos darbuotojmas tai negalioja, nes jie nėra viešojo administravimo subjekto pareigūnai, be to, į butą pateko be jūsų leidimo.

Įvertinkite šį įrašą:

Vidutinis įvertinimas 0 / 5. Vertintojų: 0

Kol kas įvertinimų nėra.