Interviu su NLP treneriu Andriumi Jarašiūnu: „Visos „problemos“, kurios kyla žmogaus galvoje yra sprendžiamos NLP instrumentų pagalba“

Pradėkime nuo pradžių, kas yra NLP (neurolingvistinis programavimas)?

Pradėsiu iš toliau. Vis dažniau sulaukiu klausimų – o kodėl visi enelperiai patį NLP apbūdina skirtingai? Todėl, kad patys autoriai ir NLP korifėjai pateikia skirtingas versijas. Daugumą NLP apibrėžimų apjungiantis apibūdinimas yra šis: 
NeuroLingvistinis Programavimas (NLP) – tai žinių, tyrinėjančių subjektyviąją žmonių patirtį, sritis, kurios tikslas sukurti patirties aprašymo būdą, atrasti patirties modeliavimo (perėmimo) mechanizmus ir būdus, tam, kad aprašyti, perimti patirtį ir perduoti (išmokyti) ją kitam žmogui.

Terminas NeuroLingvistinis Programavimas kyla iš trijų, kartu veikiančių, sričių: 
Neurologijos – kuri tyrinėja mąstymą ir jo metu vykstančius procesus. Lingvistikos – kuri tyrinėja tai, kaip žmogus vartoja kalbą ir kokią įtaką kalba daro jam. Programavimo – kuris tyrinėja tai, kaip mes planuojam ir atliekam veiksmus, kad pasiektume norimą tikslą.

Taigi, NeuroLingvistinio Programavimo (NLP) požiūris į žmonių gyvenimą ir jų patirtį yra kaip į sisteminį procesą turintį savitą struktūrą. Būtent tai ir leidžia tyrinėti ir perprasti sėkmingą žmonių patirtį, kurią kiti dažnai vadina intuicija, talentu, dievo dovana ir pan.

Kaip vyksta NLP sesijos?

NLP pritaikomas bene visose gyvenimo srityse. Tad trumpai apibūdinsiu, kaip vyksta asmeninė sesija, modeliavimas – mokymasis iš sėkmingo žmogaus ir apmokymas vadovaujantis NLP principais.

 • Asmeninė sesija vyksta kai susitinka NLP specialistas ir Klientas. Klientas įvardina klausimą, kuris jam aktualus ir vyksta pokalbis, kurio metu NLP specialistas taikydamas NLP įgūdžius padeda išspręsti Klientui klausimą.
 • Modeliavimas taikomas tada kai norima išmokti kažko, ką kitas žmogus daro puikiai. Mokymasis vyksta sąmoningai ir nesąmoningai. Nesąmoningai mokomės visi. Pavyzdžiui patekę į naują aplinką kažkokiu būdu pritampame prie jos ir supanašėjame, perimame tos aplinkos įpročius. Sąmoningai mokomės tada kai klausiam to žmogaus iš kurio mokomės – kaip jis tai daro? Su NLP susipažinęs žmogus gali labai tiksliai aprašyti sėkmingus kitų žmonių įgūdžius bei strategijas ir išmokti to pats. Kas dar vertingo – toks žmogus gali apmokyti kitus žmones šių sėkmingų strategijų. Dauguma patarimų knygų „Kaip padaryti… tapti… išmokti … pasiekti…“ yra parašytos vadovaujantis NLP principais, tačiau ne visos jos išbaigtos. Kitaip sakant, kai modelis paviršutiniškas – maždaug toks: būk drąsus, suimk gyvenimą į savo rankas, vizualizuok ateitį – žmogus patiki idėja, tačiau ne perima strategijos – jei nėra parašyta kaip tiksliai būti drąsiu, ką tai reiškia būti drąsiu, kaip tai pamatuojama, kaip tai pasiekiama – tikimybė, kad patarimai suveiks maža. Viena iš, mano akimis žiūrint, tiksliausiai aprašytų strategijų kurią galite paimti kaip pavyzdį yra Allen Carr „Lengvas būdas mesti rūkyti“.
 • Apmokymas taikant NLP principus – pagrindinis skirtumas, kuo skiriasi mokymai sukonstruoti vadovaujantis NLP principais iš visų kitų mokymų, tai yra atsakymais į klausimus: Kaip tiksliai tai daryti? Kaip pamatuoti mokymų rezultatą?. Tai reiškia, kad po tokių mokymų žmogus gali (turi) labai konkrečiai ir tiksliai įvardinti tai ko jis išmoko. Sutiksite su tuo, kad atsakymai: aš labiau pasitikėsiu savim pardavimuose ir aš išmokau sutelkti pašnekovo dėmesį į sprendimų paiešką taikydamas XYZ metodąskiriasi. Pirmas atsakymas yra labiau apibendrintas, o antru atveju skamba konkretus pasiekimas. Sakyčiau, kad žmogus dalyvavęs NLP mokymuose gali išmokyti kitą žmogų to ką jau moka pats. Iš tikrųjų taip ir vyksta sėkmingos patirties perkėlimas ir perdavimas vienas kitam, nuo šios minties ir prasidėjo mūsų pokalbis.

Teigiama, kad pasitelkus NLP galima padėti žmonėms atsikratyti įvairių fobijų per 5-10 min trunkantį seansą. Kokias dar problemas padeda įveikti NLP?

Atsakysiu labai abstrakčiai. Visos, kaip jūs sakote „problemos“, kurios kyla žmogaus galvoje yra sprendžiamos NLP instrumentų pagalba. Gal ne visada tai užtrunka 5-10 minučių, bet rezultatai akivaizdūs.

NLP pagalba galima daryti įtaką ne tik savo, bet ir aplinkinių gyvenimui. Ar pasitaiko atvejų, kai NLP naudojamas netinkamais tikslais, pavyzdžiui politikoje siekiant valdžios? Ar Jūsų praktikoje pasitaikė žmonių, kurie sunkiai pasidavė įtaigai? Ar yra galimybė pačiam žmogui užsiimti NLP be trenerio pagalbos?

NLP tyrinėjimų objektas – žmogaus subjektyvus pasaulio suvokimas (subjektyvi patirtis) ir kartu galimybės keisti šį suvokimą. Šiai dienai NLP yra vienas iš tų instrumentų, kuris gana tiksliai aprašo būdus kaip galima keisti žmogaus suvokimą. Ir šie atradimai sėkmingai taikomi ir terapijoje – žmogus skatinamas jo blogą patirtį vertinti kitaip, ieškoti sprendimų, ir reklamoje – kuri skatina vartotoją rinktis vieną ar kitą produktą (paslaugą), ir mokantis ar studijuojant – bet kurią sudėtingą teoriją galima pateikti taip, kad ją priims ir supras visi besimokantieji, ir auklėjant vaikus – vietoje draudimo ir sakymo „ne, negalima“ dėmesys sutelkiamas į „o kas turi gautis, ką nori padaryti“. Rezultatas priklauso nuo specialisto meistriškumo.

NLP pritaikymo laukas labai platus ir mes sėkmingai jį taikome to net nežinodami. Tie kurie gilau susipažįsta su NLP jį pradeda taikyti sąmoningai. Ir čia noriu akcentuoti štai ką: NLP kaip ir bet kuri kita psichologijos kryptis (koučingas, kognityvinė elgesio terapija, geštalto terapija ir kita) yra skirtos dirbti su žmogaus patirtimi ir tos patirties suvokimu, o kokiais tikslais šiuos instrumentus naudoja žmonės – tai jau jų atsakomybė.

Šiomis dienomis NLP metodika taikoma įvairiose srityse: sporte, karyboje ar versle. Kaip pasitelkus NLP galima sukurti sėkmingą verslą?

NLP toli gražu ne vadybos kryptis ir su verslo kūrimu ir ar valdymu susijusi tiek kiek tame dalyvauja žmogus, kuris sprendžia jam aktualius klausimus. Išspręsti socialines problemas su NLP tikrai galima, pavyzdžiu gali būti gebėjimai spręsti konfliktines situacijas, vesti pristatymus, susirinkimus, motyvuoti žmones, dirbti su jų įsitikinimais ir daugelis kitų gebėjimų. Man NLP – tai tokie žmogaus įgūdžiai ir kompetencijos, kurie padeda pasiekti norimą tikslą išnaudojant esamas ar kuriant naujas galimybes.

Gal galite pasidalinti keletu praktinių NLP patarimų, kurie padėtų pagerinti savo būseną?

Pats paprasčiausias būdas pakeisti savo būseną – pakeisti savo fiziologiją (pozą, gestus, laikyseną). Jei jaučiatės prastai – pavaikščiokite spartesniu žingsniu, pamojuokite rankomis, jei norite pašokite, šypsokitės ir būtinai būkite išsitiesęs. Jei norite galite įsivaizduoti jums patinkantį personažą, kuris jūsų situacijoje susitvarkytų taip kaip reikia. Jums reikia gana tiksliai ir aiškiai įsivaizduoti šį personažą, pamatyti jį prieš save, išgirsti jo balsą ir susitapatinti su juo. Tapti visiška jo kopija nuo laikysenos iki žvilgsnio, nuo judesių greičio iki balso suvienodėjimo – jūs pajausite, kad ką tik buvusią problemą sprendžiate ne jūs, o tas personažas, kuriam tai vieni niekai. Tokį įsijautimą į personažą pakartokite 3-5 kartus ir pamatysite, būsena tikrai pasikeis ilgam.

NLP skiria daug dėmesio kalbai. Gal pasidalinsite keletu patarimų, kokių žodžių savo kalboje geriau vengti norint siekti geresnių rezultatų, pavyzdžiui, pardavimų sferoje?

Keli labai paprasti patarimai. Kai formuluojate tikslą ar užduotį formuluokite taip, kad būtų aišku ką norite pasiekti jūs arba ką turi padaryti žmogus kuriam tai sakote. Tikslas „nedirbti viršvalandžių“ parodo ko žmogus vengia, o ko jis siekia neaišku. „Nebėgiok“, „nesusimauk“ ir panašūs žodžiai lyg ir neša žinutę, kad kažką reikia daryti, o ką – deja neaišku ir čia. Tad vietoje žodžių su „ne“, ten kur įmanoma, vartokite tokius žodžius, kurie turi konkrečia reikšmę, mūsų atveju: noriu darbą baigti x val., vaikščiok ar eik lėtai, atlik užduotis teisingai.

Kitas patarimas susijęs su jungtuku „bet“. Viskas ką pasakote prieš jungtuką „bet“ – yra nubraukiama, nes didžiąsias dėmesys sutelkiamas į tai kas pasakyta po „bet“. Palyginkite šiuos du sakinius ir patys pamatysite:

 • Jūs šaunuoliai, kad domitės NLP, bet tik skaitydami apie NLP taip ir liksit tik pasiskaitę apie NLP.
 • Skaitydami apie NLP pažinsite jį iš knygų, bet šaunu, kad domitės ir randat tam laiko, tai gali būti gera pradžia prieš gilesnį domėjimąsi.

Schematiškai toks sakinys, kuriame naudojate žodelį „bet“ atrodo taip:

Ribojanti informacija,BETTeigiama/Palaikanti informacija

Tokiu atveju žmogus informaciją priims ne kaip priekaištą, o kaip palaikymą ir pastebėjimą į ką verta atkreipti dėmesį.

Šiuo metu galima rasti nemažai NLP mokymų. Kaip išsirinkti gerus NLP kursus? Beje, ar po visų NLP kursų galima tapti NLP treneriu ir mokyti kitus?

NLP mokymai visame pasaulyje yra skirstomi į tris lygius: NLP Praktiko, NLP Meistro-Praktiko, NLP Trenerio. Tam, kad mokyti kitus būtent NLP reikia praeiti visus tris lygius. Tai patikima ir laiko patikrinta sistema. Žmogus pasirinkęs tikslą tapti NLP treneriu yra skatinamas nuolat tobulėti ir kelti kvalifikaciją, reikalingi bent 2 metai, kad išugdytum reikalingus įgūdžius ir atitiktum treneriams keliamus reikalavimus. Renkantis NLP mokymus rekomenduoju atkreipti dėmesį į vedančiojo kvalifikaciją ir kursų paskirtį. Jei norite NLP pažinti nuo – iki, rekomenduoju rinktis tokius kursus, kuriuos veda NLP treneris. Ir pradėti jums reikės nuo pradžios – NLP Praktiko laiptelio, o po to spręsite patys studijuoti ir gilintis toliau ar praktikuotis su jau turimu įgūdžių bagažu. Į kelių dienų įgūdžių lavinimo kursus, kuriuose bus NLP, rekomenduočiau eiti tik tokiu atveju jei kursus veda NLP treneris – jis specialiai mokėsi rengti ir vesti mokymus skirtus įgūdžių lavinimui taikant NLP metodus. Kitaip sakant, kai rinksitės mokymus apie NLP pritaikymą derybose ar pardavimuose rinkitės tokius, kuriuos veda NLP treneris.

Kokią literatūrą rekomenduotumėte perskaityti tiems, kas domisi šia metodologija?

Knygų yra įvairių, nuo išsamių, metodologiją aprašančių iki tik instrumentus pateikiančių. Yra kelios lietuviškos (net ir lietuvių autorių).

 1. Mano nuostabi ateitis. NLP: sėkmės technologijos. Vadimas Dechtiaris, Svetlana Ostrovskaja
 2. Burtažodis NLP. Aidas Buzys
 3. NLP Pagrindai. Henrikas Stelmokaitis
 4. Protas turi širdį: neurolingvistinio programavimo kontūrai. Steve Andreas, Connirae Andreas
 5. Esminė Transformacija. Connirae Andreas, Tamara Andreas
 6. Pažadinkite savyje milžiną. Anthony Robbins
 7. Neribota galia. Naujas mokslas apie asmenines pergales. Anthony Robbins

Skaitantiems anglų kalba rekomenduočiau visas Richard Bandler, John Grinder, Steve Andreas, Connirae Andreas, Robert Dilts, Joseph O“Connor knygas.

Įvertinkite šį įrašą:

Vidutinis įvertinimas 0 / 5. Vertintojų: 0

Kol kas įvertinimų nėra.