HTML kodavimas. Kaip sukoduoti „link“ po Home ir t.t.

HTML kodas

Negaliu tiksliai atsakyti į šį klausimą, nežinodamas daugiau detalių. Turit omeny CSS, tinkamo pabraukti „Home“?

Tada galite naudoti kokį nors linijinį CSS:

<a href=“#home“ style=“text-decoration:underline;“>Home</a>

Arba jeigu norite ryškiau pabraukti, tada galite naudoti:

<a href=“#home“ style=“border-bottom:3px solid #FFF;padding-bottom:4px;“>Home</a>

Taip pat gali būti, kad jūs norite žinoti, kaip programiniu būdu pridėti CSS klasę prie inkaro „Home“. Tada pirma turite pasirinkti specifinį CSS (savo HTML arba css faile):

<style type=“text/css“>  
   .active { text-decoration:underline; }  
</style>

Ir priskirti reikalingą CSS klasę su PHP arba Javascript:

  1. Su PHP

Jei naudojatės PHP, jums reikia pateikti HTML inkaro žymę su „aktyviąja“ CSS klase, kuri pabrauks „Home“ inkarą.

Pavyzdinis tekstas, užimantis naujausią URL, patikrina, ar ten nėra inkarų jūsų meniu juostoje ir padaro tą CSS klasę „aktyvią“ su neseniai naudoto URL inkaru.

<ul class=“sub-nav“ >  
    <?php  
        $full_name = $_SERVER[‘PHP_SELF’];  
        $name_array = explode(‘/’,$full_name);  
        $count = count($name_array);  
        $page_name = $name_array[$count-1];  
    ?>  
    <li><a class=“<?php echo ($page_name==’home.php’)?’active’:“;?>“ href=“home.php“>Home</a></li>  
    <li><a class=“<?php echo ($page_name==’contact.php’)?’active’:“;?>“ href=“contact.php“>Contact</a></li>  
    <li><a class=“<?php echo ($page_name==’about.php’)?’active’:“;?>“ href=“about.php“>About</a></li>  
    <li><a class=“<?php echo ($page_name==’portfolio.php’)?’active’:“;?>“ href=“portfolio.php“>Portfolio</a></li>  
</ul>

  1. Su Javascript/Jquery

Jeigu tiesiog norite paryškinti dabartinę nuorodą, kuri atitinka neseniai naudotą URL, galite naudoti Jquery:

$(function() {  
  $(‘nav a[href^=“/’ + location.pathname.split(„/“)[1] + ‘“]’).addClass(‘active’);  
});

Tikiuosi, visa tai padės.

————————-

Without any more details this question cannot be answered specifically. Do you mean the CSS how to underline „Home“?

Then you could use some inline CSS:

<a href=“#home“ style=“text-decoration:underline;“>Home</a>

or to make a bigger underline you could use:

<a href=“#home“ style=“border-bottom:3px solid #FFF;padding-bottom:4px;“>Home</a>

It could also be that you want to know how to programmatically add the CSS class to the anchor „Home“. Then you need to specify some CSS first (in your HTML or css file):

<style type=“text/css“> 
   .active { text-decoration:underline; } 
</style>

and assign the CSS class with PHP or Javascript:

1. With PHP

If you use PHP then you need to output the HTML anchor tag with the „active“ CSS class that will underline the „Home“ anchor.

Example script that takes the recent URL, checks it against the anchors in your menu bar and assign the CSS class „active“ to the anchor with the recent URL.

<ul class=“sub-nav“ > 
    <?php 
        $full_name = $_SERVER[‘PHP_SELF’]; 
        $name_array = explode(‘/’,$full_name); 
        $count = count($name_array); 
        $page_name = $name_array[$count-1]; 
    ?> 
    <li><a class=“<?php echo ($page_name==’home.php’)?’active’:“;?>“ href=“home.php“>Home</a></li> 
    <li><a class=“<?php echo ($page_name==’contact.php’)?’active’:“;?>“ href=“contact.php“>Contact</a></li> 
    <li><a class=“<?php echo ($page_name==’about.php’)?’active’:“;?>“ href=“about.php“>About</a></li> 
    <li><a class=“<?php echo ($page_name==’portfolio.php’)?’active’:“;?>“ href=“portfolio.php“>Portfolio</a></li> 
</ul>

2. With Javascript / Jquery

If you just want to highlight the current link that matches the recent URL, you can use Jquery:

$(function() { 
  $(‘nav a[href^=“/’ + location.pathname.split(„/“)[1] + ‘“]’).addClass(‘active’); 
});

Įvertinkite šį įrašą:

Vidutinis įvertinimas 0 / 5. Vertintojų: 0

Kol kas įvertinimų nėra.