Kodėl Lietuvoje nelegalizuojama prostitucija? Ar įmanoma ateityje ją legalizuoti?

Prostitucijos reiškinys Lietuvoje ir pasaulyje yra labai senas ir visais laikais kėlė daug diskusijų. Taip pat visais laikais buvo daug tiek šalininkų, tiek priešininkų. Viena iš priežasčių, kodėl ji vis dar nėra legalizuota daugelyje pasaulio šalių, yra moralė. Lietuvos visuomenėje yra dar gana populiari nuomonė, jog prostitucijos legalizavimas reikštų visuomenės pritarimą šiam socialiniam reiškiniui.

Apie prostitucijos problemą ir jos sprendimo būdus dabar yra daugiau kalbama žemesniuose, ne politiniuose, visuomenės sluoksniuose. Gana daug apie ją šnekama internetiniuose forumuose, ir beveik absoliuti dauguma savo nuomonę pareiškusių sutiko, kad prostitucija privalo būti legalizuota, jog nekeltų tokios nenuspėjamos grėsmės visuomenei. Iš dviejų blogybių jie siūlo pasirinkti mažesnę. Bet tik šių sluoksnių manymu, tai būtų mažesnė blogybė. Didėjantį prostitucijos mastą Lietuvoje lemia nuolat kintančios ekonominės ir socialinės šalies sąlygos, tebesitęsianti vertybių sistemos sumaištis, vis augantis nedarbas ir prastėjančios gyvenimo ir pragyvenimo sąlygos.

Tokiomis aplinkybėmis kai kurios merginos ir moterys praranda viltį įsitvirtinti legalioje darbo rinkoje ir renkasi prostituciją arba yra į ją įtraukiamos. Viena iš galimų priežasčių, kodėl Lietuvoje požiūris į prostitucijos legalizavimą yra toks neigiamas gali būti ta, jog mes esam posovietinė šalis, kurioje ilgą llaiką seksualumas buvo nediskutuotina tema. Kita galima priežastis – giliai įsišaknijusi katalikybė, ilgai palaikiusi lietuvišką dvasią priespaudos metais. Šitų dviejų įtakų visuomenė negali taip greitai atsisakyti, todėl tokiems gan novatoriškiems sprendimams Lietuva turbūt dar nėra pasirengusi.

Visuomenės sveikatos požiūriu nelegalizuota prostitucija yra tarsi uždelsto veikimo bomba – dirbantieji šioje srityje turi labai daug galimybių užsikrėsti pavojingomis lytiniu būdu plintančiomis ligomis ir, kadangi jų sveikata nėra nuolat tikrinama, jie tampa potencialiais užkrėtėjais. Legalizacijos atveju šita problema galėtų būti kur kas efektyviau kontroliuojama. Taip pat, legalizacijos atveju, padidėtų prostitučių galimybės gauti psichologinę ir socialinę pagalbą teisėtai.

Įvertinkite šį įrašą:

Vidutinis įvertinimas 0 / 5. Vertintojų: 0

Kol kas įvertinimų nėra.